DUYURULAR

3.Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri 25 Eylül-31 Ekim arasında!

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri, Lîs Yayınları, Diyarbakır Sanat Merkezi ve Wejêgeh AmedIDiyarbakır Edebiyat Evi işbirliğiyle ve Kültür için Alan desteğiyle çevrimiçi gerçekleşiyor.

3.Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri Yola Çıkıyor!

Lîs Yayınları ve Diyarbakır Sanat Merkezi ortaklığıyla, ilk ikisi 2013 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri’nin üçüncüsü bu yıl Eylül-Ekim 2020 tarihlerinde düzenleniyor. Lîs Yayınları tarafından Şubat 2019’da kurulan Wêjegeh Amed|Diyarbakır Edebiyat Evi de bu yıl Edebiyat Günleri’nin düzenleyici ortakları arasında yer alıyor. Eylül-Ekim aylarında gerçekleşecek etkinliklerin hazırlık sürecine paralel olarak düzenlenen iki üretim atölyesinden ilki Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşecek.

Kültür için Alan Yılsonu Etkinlikleri Diyarbakır’da İzleyicilerle Buluştu!

Yerel kültür ve sanat girişimlerine toplumun tüm kesimlerini kucaklayan kültürel karşılaşmalar ve yaratıcı üretimleri için olanak ve mekân sağlama amacıyla yola çıkan Kültür için Alan, bu amaçla 2018 boyunca Diyarbakır, İzmir ve Gaziantep’te edebiyat, müzik, fotoğraf, sinema, güncel sanat, tiyatro ve çocuk çalışmaları gibi birçok alanda kültür sanat aktörlerinin projelerini destekledi.

Kino 2018 ile Alman Filmleri Diyarbakır'daydı!

German Films ve Goethe-Institut, Başka Sinema, Kültür için Alan ve Diyarbakır Sanat Merkezi işbirliği ile yakın dönem Alman sinemasının öne çıkan filmlerini, Kino 2018 programı ile 30 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında Diyarbakır’da seyircilerle buluşturdu.

Diyarbakır’da Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri Sona Erdi!

Lîs Yayınları ve Diyarbakır Sanat Merkezi’nin (DSM), ilkini 2013 yılında gerçekleştirdikleri Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri’nin ikincisi bu yıl 11-21 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlendi.

Kültür için Alan Etkinlikleri Diyarbakır'da Gerçekleşiyor!

Yerel kültür ve sanat girişimlerine toplumun tüm kesimlerini kucaklayan kültürel karşılaşmalar ve yaratıcı üretimleri için olanak ve mekân sağlama amacıyla yola çıkan Kültür için Alan, bu amaçla 2018 boyunca Diyarbakır, İzmir ve Gaziantep’te edebiyat, müzik, fotoğraf, sinema, güncel sanat, tiyatro ve çocuk çalışmaları gibi birçok alanda kültür sanat aktörlerinin projelerini destekledi.

Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri 2018

Lîs Yayınları ve Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM), ilki 2013 yılında gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri’nin ikincisine bu yıl 11-21 Ekim 2018 tarihlerinde ev sahipliği yapıyor.

Diyarbakır’da Fotoğraf ve Gençlik

Diyarbakır Fotoğraf Amatörleri Derneği (DİFAK) ve Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM) işbirliğiyle, Hollanda Konsolosluğu İstanbul’un desteğiyle, Diyarbakır’da Fotoğraf ve Gençlik projesi Ekim 2017-Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

sehrebak.org Yeni Çağrılar ve Yazılarla Yayına Devam Ediyor

sehrebak.org yeni çağrılarıyla şehirlerden fotoğraf ve video hikâyelerinin paylaşım alanı olmak üzere yola çıktı.

Kültür için Alan Mikro-Finansman Programı

Kültür İçin Alan* Konsorsiyumu 2018 yılında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep'te gerçekleştirilecek kültür ve sanat projeleri için bir başvuru çağrısında bulundu.

Duyuru Listesi

Etkinlik duyuruları ve yeni projelerden haberdar olmak için mail listesine üye olun

Tahribatın Resmidir - TAY Projesi

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

 

Miras Değil Emanet!

 

Türkiye'nin kültürel emanetlerinin, dünya kültür varlıklarının bir parçası ve hatta en önemlilerinden biri olduğunu anlamamız ve kabul etmemiz, bu emanetlere sahip olmanın getirdiği sorumluluğun bilincinde olmamız gerekir. Her zarar gören höyük, her yok edilen tümülüs ya da bir arkeolojik kalıntı, dünya kültür tarihinden bir parçanın, bir belgenin, bir daha yerine konamaz bir biçimde yok olması ve dünya tarihinin bir bölümünün silinmesi anlamına gelmektedir.

 

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi, 1993 yılında, kültürel varlıkların korunması ve tahribatın önlenmesi için, önce belgeleme ilkesinden yola çıktı. Proje, Türkiye'de 1800'lerin başlarından beri yürütülen araştırmalarla belirlenmiş tüm arkeolojik yerleşmelerin kronolojik bir envanterinin çıkarılması; bu bilginin ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılması amacına yönelik olarak tasarlandı. Gönüllü bir arkeolog ekip tarafından bağımsız olarak sürdürülen proje, dünyada kendi alanında ilk ve tek örnek. İlk kez bu projeyle, Türkiye arkeolojik yerleşmeleri, höyükler, tümülüsler, anıtlar, mezarlıklar, ören yerleri tek tek belgeleniyor.

 

Geçmişin Envanteri

400 bin yıl öncesine uzanan uygarlıkları barındıran Anadolu ve Trakya toprakları üzerinde, birçok yerleşmenin yerinin bilinmediği, birçoğununun ise tarımsal faaliyetler, yapılaşma, kaçak kazı vd. kurbanı olduğu ortadadır. Anadolu ve Trakya'nın, insanoğlunun yerleştiği ilk dönemlerden yakın çağlara dek derli toplu, ayrıntılı bir yerleşme ve kültür envanteri yoktu. Bu bölgelerdeki uygarlıkların kültürel gelişimini başından sonuna dek inceleyebilmek için, sistemli bir belge arşivi hazırlanmamıştı.Yapılabilecek en önemli çalışma, kültürel verilerin merkezi bir yapı içinde toplanması ve derlenmesiydi.

 

TAY Projesi öncelikle bu dağınık veri grubunu derleyerek bir "veri havuzu" oluşturdu. Daha sonra bu havuzdaki bilgiyi bir yandan güncellenebilir klasörler biçiminde basılı ortamda, diğer yandan da internet üzerinde (http://tayproject.org) Türkçe ve İngilizce olarak yayınladı ve yayınlamaya devam ediyor. Bu yayınla, Türkiye kültürel varlıklarının verilerine dünyanın her yerinden kolaylıkla ulaşılabilmesi hedefleniyor.

 

Arazide Belgeleme

Projenin 2000 yılında başlayan TAY Keşif Gezisi (TAYEx) ayağında, Anadolu ve Trakya'nın tüm bölgeleri, uzman ekipler tarafından sistemli biçimde dolaşılmakta, bugüne kadar yapılmış yüzey araştırma alanları, kazı ve buluntu yerleri, bilgisayar donanımlı keşif araçları kullanılarak taranmaktadır. Bu aşamada, koordinat, ölçüm, haritalama, dijital/analog fotoğraf ve film çalışmaları yapılmakta, eldeki bilgilerin doğrulanmasının yanı sıra, yeni yerler belgelenmektedir. Türkiye kültür envanterinin en önemli parçalarından biri olan arkeolojik yerleşmelerin konumları, nitelikleri, dönemleri, korunma/tahribat durumları, sürekli olarak güncellenerek, planlama çalışmalarının ve koruma amaçlı projelerin doğru ve güvenilir bir veri tabanından yararlanması sağlanmaktadır.

 

"Tahribatın Resmidir"

TAY, bir yandan arkeolojik yerleşmelerin verilerini derleyip Türkiye kültür varlıklarının dinamik bir yazısal/görsel arşivini oluştururken; diğer yandan bu varlıkların, çevrelerinde yaşayan insanlarca benimsenmesi, korunması ile ilgili kamuoyunu bilgilendirici konferans, basın toplantısı, sergi gibi etkinlikler de gerçekleştirmektedir. Bu etkinliklerden biri de internet ortamında da açılan "Tahribatın Resmidir" başlıklı belge/fotoğraf sergisidir. Sergi, TAY Projesi'nin arazi çalışmalarında elde ettiği 20 bine yakın fotoğraf içerisinden Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki arkeolojik tahribatı belgeleyen 50 siyah beyaz fotoğraf ve açıklamalardan oluşmaktadır.

 

Bilgi Paylaşımı

TAY Projesi'nin başlangıcında ortaya attığı ve bugüne dek uyguladığı "yaygın/dağıtık ağ içerisinde paylaşılabilen, kolay ulaşılabilir ve müdahele edilebilen bilgi" yaklaşımı, kültür emanetleri konusunda tüm kesimlerin ortak görüşü olan eğitimin ilk, önemli ve vazgeçilmez etabıdır. Bu yaklaşım, arazi çalışmalarının ilk aşamalarında da doğrulanmış, bilim üreten kurumların halktan kopuk olduğu, üretilen bilginin kamuoyuna yeterince aktarılmadığı gerçeği birçok yerde ortaya çıkmıştır.

Projenin yarattığı "veri havuzu", basılı ve elektronik yayın standartları (kısa, öz, sistematik, güncellenebilir) bu sorunun çözümüne, Türkiye Kültür Envanteri'nin oluşturulma çalışmalarına öncü olmuş, katkıda bulunmuştur. TAY Projesi, içinde bilimselliği, eğiticiliği, katılımcılığı, paylaşımcılığı barındıran çok yönlü bir çalışmadır. "Tahribatın Resmidir" adlı belge/fotoğraf sergisiyle sunulan ise bu bütünün yalnızca bir parçasını, ancak sonuçları açısından oldukça karanlık bir parçasını oluşturmaktadır. Yapılan ve bundan sonra da yapılacak olan, bu karanlığa çözüm üretmenin yollarını aramaktır.

 

Detaylı bilgi için;

e-posta: info@tayproject.org

web: http://tayproject.org

|