DUYURULAR

3.Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri 25 Eylül-31 Ekim arasında!

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri, Lîs Yayınları, Diyarbakır Sanat Merkezi ve Wejêgeh AmedIDiyarbakır Edebiyat Evi işbirliğiyle ve Kültür için Alan desteğiyle çevrimiçi gerçekleşiyor.

3.Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri Yola Çıkıyor!

Lîs Yayınları ve Diyarbakır Sanat Merkezi ortaklığıyla, ilk ikisi 2013 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri’nin üçüncüsü bu yıl Eylül-Ekim 2020 tarihlerinde düzenleniyor. Lîs Yayınları tarafından Şubat 2019’da kurulan Wêjegeh Amed|Diyarbakır Edebiyat Evi de bu yıl Edebiyat Günleri’nin düzenleyici ortakları arasında yer alıyor. Eylül-Ekim aylarında gerçekleşecek etkinliklerin hazırlık sürecine paralel olarak düzenlenen iki üretim atölyesinden ilki Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşecek.

Kültür için Alan Yılsonu Etkinlikleri Diyarbakır’da İzleyicilerle Buluştu!

Yerel kültür ve sanat girişimlerine toplumun tüm kesimlerini kucaklayan kültürel karşılaşmalar ve yaratıcı üretimleri için olanak ve mekân sağlama amacıyla yola çıkan Kültür için Alan, bu amaçla 2018 boyunca Diyarbakır, İzmir ve Gaziantep’te edebiyat, müzik, fotoğraf, sinema, güncel sanat, tiyatro ve çocuk çalışmaları gibi birçok alanda kültür sanat aktörlerinin projelerini destekledi.

Kino 2018 ile Alman Filmleri Diyarbakır'daydı!

German Films ve Goethe-Institut, Başka Sinema, Kültür için Alan ve Diyarbakır Sanat Merkezi işbirliği ile yakın dönem Alman sinemasının öne çıkan filmlerini, Kino 2018 programı ile 30 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında Diyarbakır’da seyircilerle buluşturdu.

Diyarbakır’da Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri Sona Erdi!

Lîs Yayınları ve Diyarbakır Sanat Merkezi’nin (DSM), ilkini 2013 yılında gerçekleştirdikleri Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri’nin ikincisi bu yıl 11-21 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlendi.

Kültür için Alan Etkinlikleri Diyarbakır'da Gerçekleşiyor!

Yerel kültür ve sanat girişimlerine toplumun tüm kesimlerini kucaklayan kültürel karşılaşmalar ve yaratıcı üretimleri için olanak ve mekân sağlama amacıyla yola çıkan Kültür için Alan, bu amaçla 2018 boyunca Diyarbakır, İzmir ve Gaziantep’te edebiyat, müzik, fotoğraf, sinema, güncel sanat, tiyatro ve çocuk çalışmaları gibi birçok alanda kültür sanat aktörlerinin projelerini destekledi.

Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri 2018

Lîs Yayınları ve Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM), ilki 2013 yılında gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri’nin ikincisine bu yıl 11-21 Ekim 2018 tarihlerinde ev sahipliği yapıyor.

Diyarbakır’da Fotoğraf ve Gençlik

Diyarbakır Fotoğraf Amatörleri Derneği (DİFAK) ve Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM) işbirliğiyle, Hollanda Konsolosluğu İstanbul’un desteğiyle, Diyarbakır’da Fotoğraf ve Gençlik projesi Ekim 2017-Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

sehrebak.org Yeni Çağrılar ve Yazılarla Yayına Devam Ediyor

sehrebak.org yeni çağrılarıyla şehirlerden fotoğraf ve video hikâyelerinin paylaşım alanı olmak üzere yola çıktı.

Kültür için Alan Mikro-Finansman Programı

Kültür İçin Alan* Konsorsiyumu 2018 yılında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep'te gerçekleştirilecek kültür ve sanat projeleri için bir başvuru çağrısında bulundu.

Duyuru Listesi

Etkinlik duyuruları ve yeni projelerden haberdar olmak için mail listesine üye olun

Şifre: İstanbul - Küratör: Beral Madra

 "Şifre/Password: İstanbul"

Küratör: Beral Madra

31 Ocak - 6 Mart 2003

 

İstanbul'a ilişkin imge ve metaforları bir grup sanatçının yeni işlerinde incelemeyi öngören sergi Ocak-Mart 2003'de Diyarbakır Sanat Merkezi'nde WestLB sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

 

Haziran-Ekim 2002'de İstanbul'da WestLB binasında gösterilen sergi Diyarbakırlı sanatçıların katılımıyla genişletildi.

 

Neden İstanbul üstüne odaklanan bir sergi?

Öncelikle, yaklaşık yirmi yıldır İstanbul, yalnız Türkiye için değil, bölge için çağdaş sanat üretiminin merkezi durumuna gelmiştir. Ekonomi ve siyaset alanında kent bir yönetim merkezi, küresel sermaye ve mallar için bir pazar ve bilgi ekonomisi için bir alan oluştururken, kültür de yeni bir içerik, estetik ve biçim, sanat üretimi de yeni kavramlar, teknikler ve boyutlar kazanmaktadır. İnsanın düşünsel açılımına, dünyayı kavrama ve dönüştürme isteğine karşılık veren bu üretim, kültür sanayiinin düzleştiriciliğine, tüketim ekonomisinin ve medya egemenliğinin arsızlığına karşın, yerini pekişerek korumaktadır.

 

İkinci olarak, her ne kadar küreselleşme süreci , özellikle yeni gelişim alanlarında belirgin olan güçlü bir düzleştirici çokuluslu şirket kültürü dayatıyorsa da, ucsuz bucaksız bu kent yoğun farklılıklar içeriyor. Farklılıklar her yönden gelen göçlerden kaynaklanıyor: geçmişte ve günümüzde Anadolu'dan, şimdilerde Balkanlardan, Doğu ve Güney komşulardan gelenlerin getirdiği kültür farklılıkları. Alttan alta bir alaşım oluşturan kültürler, "öteki" kültür ve kimlik bolluğu ve çoğulluğu oluşturuyor.

 

Üçüncü olarak, 90'lı yılların başından bu yana gerçekleştirilen sanat yapıtlarında kent, mikro ve makro anlatıların, temsiliyetlerin, taklitlerin ve metaforların çok önemli bir ögesi olarak görünüyor. Çok sayıda sanatçının resimlerinde, fotoğraflarında, videolarında ve yerleştirmelerinde İstanbul'un izini sürebiliyor; ve kenti, eğer doğrudan doğruya yapıtın konusu ve öznesi değilse bile, yapıtın nedeni olarak algılayabiliyoruz.

 

 

Bu bağlamda, İstanbul'dan uzakta yaşayan sanatçıların üretimlerinde, uzaktan yorumlayan/yargılayan ya da içeri girerek irdeleyen bakışlarının sonuçlarını görmek de konuya yeni bir boyut kazandırıyor. İstanbul'da yaşayanlarla yaşamayanların görüşleri arasındaki farklılık ya da farksızlık, kuşkusuz serginin gerilimini oluşturmaya adaydır.

 

İstanbul dünyanın en büyüleyici kentlerinden birisi; sanat Güzel ve Yüce olanı (büyüleyen de budur) anlattığı dönemlerde kent sanat yapıtlarında bilinen klasik biçimleriyle (haritalar, gravürler, manzara resimleri, fotoğraflar) dile getirilmiştir. Geleneksel ve modern söylemlerin ardından değer ölçülerinin parçalanarak, farklılaşarak değiştiğini, sanat tekniklerinin görüntülerin gerçekliğini bozduğunu biliyoruz. Sanatçıların bu değişimler kapsamında aradıkları, buldukları ve sundukları üretimler de, ilk bakışta bildik görüntü gibi görünseler de, gerçekte hiç açık seçik değil. Resimsel, fotografik, dijital görüntüler çoğu kez açık kapı bırakmayacak biçimde özel, öznel, mühürlü ve örtük; sanki izleyicinin içeri girmek için şifrelere gereksinimi var.

 

Geçmişte bir şifre bilmek zorunda olan insanlar casuslardı. Şimdi böyle birşey yok. Şimdi, bilgisayarlar ve banka sistemleri egemenliğindeki günlük yaşamımızda çok sayıda şifre var. Bu şifreler yüzünden insan şaşırabilir, bunalabilir ve baskı altında kalabilir. Şimdilerde şifreleri tüketim sistemi tarafından kabul edilmek için ya da sanal ortama girebilmek için kullanıyoruz; şifreler bize bilgi ve bilgilenme gücü kazandırıyor. Günlük yaşamımızı sürdürmek için gerekli olan bu şifreler bizi çok-kimlikli kılar gibi gösterirken gerçekte anonimleştiriyor; çünkü küresel kapitalizm bireyin sistem dışı yaşamına olanak tanımıyor. Sanat yapıtlarının sunduğu imgeler ve bunların arkasındaki düşünceler, ideolojiler ve kavramlar toplumun gündemindeki konulara/sorunlara başka bir boyutta gönderme yapıyor ve kitleyi söz konusu sistem kısıtlamalarının dışında düşünmeye ve davranmaya yöneltiyor.

 

 

Yapıtların şifrelerinin yapısını incelemekte yarar var.

 

Bu şifreler evrensel/küresel bir sanat dilinde temellenmekte. Geleneksel sanatların 20.yy'da, sanatın bağımsızlaşması, bilim, teknoloji ve sanayii ile koşutlaşması, insanın düşünsel serüveninde başat bir ifadeye dönüşmesiyle oluşan sanat dili bilgisinin görsel/nesnel sonuçları olan sanat yapıtları izleyiciden özel bir okuma/çözümleme istemektedir; sıradanlığı, olağanlığı ve tekdüzeliği aşmanın, bireysel özgürlüğü korumanın yolu olarak bu özel okumayı/çözümlemeyi önermektedir.

 

Bu serginin amacı da izleyiciye, sanat yapıtlarını şifre gibi kullanıp, küresel siyaset ve ekonominin en önemli sahnelerinden birisi olan Istanbul'un düzenine, karmaşıklığına, dolantılarına, gizemlerine, ruhuna girmesini önermek…

 

Çağlar Keyder, "İstanbul, Küresel ve Yerel Arasında" adlı kitabının son sayfasında şöyle diyor:

 

" İstanbul küreselleşmeyi oluşturan bütün akımların düğüm noktası olduğu için, yeni bir merkezi konum kazanmaktadır. Uluslararası burjuvazinin ve Türkiye'nin yeni meslek sahibi ve yönetici sınıflarının İstanbul'un ruhunu fethetmek için verdikleri kavga, aslında aynı zamanda ülkenin gelecekteki yönelişi üzerine verilen bir mücadeledir. "

 

Eğer böyle bir mücadele varsa - mücadelenin kilit noktasında sanatçıların durduğunu bu sergide izleyebilirsiniz.

 

Beral Madra/ Aralık 2002

|