DUYURULAR

3.Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri 25 Eylül-31 Ekim arasında!

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri, Lîs Yayınları, Diyarbakır Sanat Merkezi ve Wejêgeh AmedIDiyarbakır Edebiyat Evi işbirliğiyle ve Kültür için Alan desteğiyle çevrimiçi gerçekleşiyor.

3.Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri Yola Çıkıyor!

Lîs Yayınları ve Diyarbakır Sanat Merkezi ortaklığıyla, ilk ikisi 2013 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri’nin üçüncüsü bu yıl Eylül-Ekim 2020 tarihlerinde düzenleniyor. Lîs Yayınları tarafından Şubat 2019’da kurulan Wêjegeh Amed|Diyarbakır Edebiyat Evi de bu yıl Edebiyat Günleri’nin düzenleyici ortakları arasında yer alıyor. Eylül-Ekim aylarında gerçekleşecek etkinliklerin hazırlık sürecine paralel olarak düzenlenen iki üretim atölyesinden ilki Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşecek.

Kültür için Alan Yılsonu Etkinlikleri Diyarbakır’da İzleyicilerle Buluştu!

Yerel kültür ve sanat girişimlerine toplumun tüm kesimlerini kucaklayan kültürel karşılaşmalar ve yaratıcı üretimleri için olanak ve mekân sağlama amacıyla yola çıkan Kültür için Alan, bu amaçla 2018 boyunca Diyarbakır, İzmir ve Gaziantep’te edebiyat, müzik, fotoğraf, sinema, güncel sanat, tiyatro ve çocuk çalışmaları gibi birçok alanda kültür sanat aktörlerinin projelerini destekledi.

Kino 2018 ile Alman Filmleri Diyarbakır'daydı!

German Films ve Goethe-Institut, Başka Sinema, Kültür için Alan ve Diyarbakır Sanat Merkezi işbirliği ile yakın dönem Alman sinemasının öne çıkan filmlerini, Kino 2018 programı ile 30 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında Diyarbakır’da seyircilerle buluşturdu.

Diyarbakır’da Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri Sona Erdi!

Lîs Yayınları ve Diyarbakır Sanat Merkezi’nin (DSM), ilkini 2013 yılında gerçekleştirdikleri Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri’nin ikincisi bu yıl 11-21 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlendi.

Kültür için Alan Etkinlikleri Diyarbakır'da Gerçekleşiyor!

Yerel kültür ve sanat girişimlerine toplumun tüm kesimlerini kucaklayan kültürel karşılaşmalar ve yaratıcı üretimleri için olanak ve mekân sağlama amacıyla yola çıkan Kültür için Alan, bu amaçla 2018 boyunca Diyarbakır, İzmir ve Gaziantep’te edebiyat, müzik, fotoğraf, sinema, güncel sanat, tiyatro ve çocuk çalışmaları gibi birçok alanda kültür sanat aktörlerinin projelerini destekledi.

Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri 2018

Lîs Yayınları ve Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM), ilki 2013 yılında gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri’nin ikincisine bu yıl 11-21 Ekim 2018 tarihlerinde ev sahipliği yapıyor.

Diyarbakır’da Fotoğraf ve Gençlik

Diyarbakır Fotoğraf Amatörleri Derneği (DİFAK) ve Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM) işbirliğiyle, Hollanda Konsolosluğu İstanbul’un desteğiyle, Diyarbakır’da Fotoğraf ve Gençlik projesi Ekim 2017-Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

sehrebak.org Yeni Çağrılar ve Yazılarla Yayına Devam Ediyor

sehrebak.org yeni çağrılarıyla şehirlerden fotoğraf ve video hikâyelerinin paylaşım alanı olmak üzere yola çıktı.

Kültür için Alan Mikro-Finansman Programı

Kültür İçin Alan* Konsorsiyumu 2018 yılında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep'te gerçekleştirilecek kültür ve sanat projeleri için bir başvuru çağrısında bulundu.

Duyuru Listesi

Etkinlik duyuruları ve yeni projelerden haberdar olmak için mail listesine üye olun

Şerefname ve Şerefxanê Bedlîsî

 

9 Kasım - 27 Kasım, 2007

Yer: Diyarbakır Sanat Merkezi

ŞEREFNAME VE MİNYATÜRLER

 

Şerefname –Kadim Kürdistan Tarihi, Bitlis emiri Mir Şerefxan tarafından yazılmış, eski dönemlerden MÖ 1597’ye kadar Kürt hanedan ve emirliklerinin tarih ve serüvenlerini anlatan bir kitaptır. Mir Şerefxan’ın babası Mir Şemseddin, ulame ile arasında çıkan bazı olaylardan dolayı 1536-37 yılında Osmanlı sultanı tarafından Bitlis Emirliği’nden alınır ve 600-700 Bitlisli aile ile birlikte Safevi topraklarına göçer, Şah Tahmasp’ın sarayına gider. Qum şehrine yerleştirilen Mir Şemseddin, Şah Tahmasp tarafından şah ve sultanlara gösterilen bir saygı görür, kendisine büyük hürmet gösterilir ve burada evlenir. Bu evlilikten 1543 yılında Mir Şerefxan dünyaya gelir. Mir Şerefxan eğitimini Şah Tahmasp’ın sarayında şahın çoçukları ile birlikte alır. Çok farklı dersler görür, ki bu derslerden en ilgisini çekenler nakkaşlık ve resim dersleri olur. Birçok İran vilayetinde valilik yapar ve Safevilerin yönetim sürecinde bulunur.

 

İran’dayken, Kürtlerin de tarihinin olduğu, Kürt hanedan ve emirliklerinin serüvenleri ve olayları kaybolmasın hissi ve halet-i ruhiyesi ile bunlar hakkında bilgi toplamaya başlar. Sonra, 1579 yılında Hüsrev Paşa aracılığı ile, Osmanlı sultanı Murat tarafından kendisine Kürdistan Beylerbeyliği verilir ve kendisiyle beraber olan Bitlisli ailelerle birlikte Bitlis’e döner. Bu dönüşten sonra, Şerefname’nin yazımına başlar ve 1597 yılında (Hicri 1005) Şerefname’nin birinci cildini tamamlar.

 

Yazmaya başlamadan önce, üzerine yazacağı konuların planını yapar ve çalışmalarını buna göre sürdürür. Bu plan, kendileri hakkında yazı yazılan aile ve emirliklerin idari durumları ve hakimiyetlerine göre yapılmıştır. Bu aile ve emirlikleri 3 bölüme, tüm kitabı da 4 bölüme ayırır. Bu bölümler de kendi içinde alt bölümlere ayrılmaktadır. Şerefxan diyor ki: “Birinci bölüm saltanat ve bağımsızlık bayrağını taşımış ve tarihçilerin hükümdar mertebesinde saydıkları Kürdistan beylerinin serüvenleri hakkındadır.” İkinci bölüm için de şöyle diyor: “İkinci bölüm, her ne kadar tam bir bağımsızlık seviyesine ulaşmamış olsalar da, kendileri de kendilerini hükümdar olarak adlandırmamış, fakat özgürlük ve bağımsızlık merhalesinde bazıları kendi adlarına sikke bastıracak seviyeye ulaşmış Kürdistan beyleri hakkındadır.” Üçüncü bölüm için de şunlar söyleniyor: “Diğer bazı Kürdistan bey ve emirleri hakkındadır.” Son bölüm olan dördüncü bölümde de kendi atalarının Bitlis emirliği hakkında yazmıştır. Şerefxan, Kürdistan coğrafyasının sınırını çizen ve açık bir şekilde ifade eden ilk kişidir. Yine açık bir şekilde Kürt cemaati, hissi ve halet-i ruhiyesinden basheden ilk kişidir.

 

Şerefxan, Şah Tahmasp’ın sarayında nakkaşlık eğitimi aldığı için, Şerefname’yi yazdığında, bazı olaylar hakkında yazılı bilgiler yerine, bu konuların işlendiği sayfalarda olayları minyatür olarak tasvir ve izah etmiştir. Bu yüzden, Şerefname’nin birinci cildinde 20, Osmanlı, İran ve Turan tarihlerinin ele alındığı ikinci cildinde ise Osmanlı tarihi hakkında 4 minyatür tablo yer almaktadır. Bu tablolardan her biri tarihi bir olayı betimlemektedir. Ustalıkla yapılmış bu tablolar örnekleri içinde tek olmakla birlikte, önem ve değerleri açısından da övgü ve takdire şayandır. Bu minyatürler, Şerefxan’ın kendisi tarafından yazılmış Şerefname’nin, birinci nüshasında yer almakdır. Bu nüsha da Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesindedir. Kütüphane de kitabın önemi hakkında şunları not düşmüş: “Eldeki bu nüsha Şerefxan’ın kendi el yazısı sayesinde tamamlanmış olan Şerefname’nin en heybetli nüshasıdır...”

|